Cytaty
 • Wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej.

  Albert Einstein
 • Pracuj ciężko w ciszy, niech sukces zrobi hałas.

 • Zrób dzisiaj to, za co będziesz sobie wdzięczny w przyszłości.

 • Zacznij tam gdzie jesteś.
  Użyj tego, co masz.
  Zrób to, co możesz.

  Arthur Ashe

Biuro zapewnia profesjonalną i rzetelną obsługę. Usługi księgowe realizujemy na terenie Krakowa oraz w formie księgowości on-line.

Gwarancja

W Biurze Rachunkowym Anny Szumigalskiej spotkają się Państwo z entuzjazmem i zaangażowaniem, profesjonalną, rzetelną a zarazem miłą obsługą.

Gwarancją i potwierdzeniem umiejętności jest Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów Nr 60935/2013 oraz Certyfikat Rzetelnego Biura Rachunkowego wydanego przez Centrum Informacji Księgowej. Biuro posiada ubezpieczenie OC.

Na bieżąco pomagamy naszym klientom rozwiązywać problemy oraz szukamy najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych. Monitorujemy i informujemy o szansach i zagrożeniach wynikających ze zmian ustaw i przepisów.

Elastyczność

Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas indywidualnego podejścia do każdego Klienta. Ponieważ rozumiemy, jak cenny jest czas w prowadzeniu biznesu oferujemy:

 • księgowość online – księgowanie na podstawie dokumentów przesyłanych do nas w formie elektronicznej lub zeskanowanych.

Dokumenty mogą być przechowywane standardowo w Biurze Rachunkowym lub u klienta – co pozwala mieć do nich stały dostęp.

Przejrzystość

Ideą Biura jest współpraca w przyjaznej atmosferze, w stałym kontakcie mailowym, telefonicznym i osobistym, tak aby księgowość swoich firm postrzegali Państwo jako temat przejrzysty i bezstresowy.

Cena usługi księgowej zależy od ilości zaksięgowanych dokumentów. Nie mamy żadnych ukrytych opłat. Poszczególne abonamenty zawierają kompleksową obsługę księgową w zakresie podatku dochodowego, VAT i ZUS właściciela. Usługi dodatkowe są precyzyjnie określone i wyszczególnione, tak aby w trakcie trwania współpracy z naszym Biurem czuli się Państwo komfortowo i nie byli zaskakiwani dodatkowymi opłatami.

Poufność i dyskrecja to standard w naszym Biurze.

Czekamy na wiadomość od Państwa. Niezwłocznie odpowiemy na każde zapytanie!

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Temat wiadomości

Wiadomość

Przepisz kod z obrazka
Kod Refresh

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Rachunkowe Anna Szumigalska
os. Złotej Jesieni 6/37-38, 31-826 Kraków
biuro@aniafinanse.pl
+48 509 230 333

Zeskanuj kod QR, aby zadzwonić:

QR Code


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szerokim wachlarzem świadczonych przez nas usług.

 • Oferta 1 Zdjęcie

  Księgowość podatkowa

  • prowadzenie i przechowywanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (także z uwzględnieniem pozostałych źródeł uzyskiwania przychodów)
  • księgowanie zdarzeń gospodarczych z podziałem na źródła przychodów i k.u.p.
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
  • reprezentacja w US w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa, współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień podczas kontroli US


  • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i sprzedaży
  • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur
  • sporządzanie i wysyłka deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE
  • zgłaszanie, wyrejestrowanie i aktualizacja danych czynnego podatnika VAT
 • Oferta 2 Zdjęcie

  Kadry i ZUS

  • zgłaszanie, wyrejestrowanie i aktualizacja danych w ZUS
  • sporządzanie i wysyłka deklaracji ZUS


  • prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy
  • przygotowywanie list płac
  • obsługa umów cywilno-prawnych
  • rejestracja w ZUS nowych pracowników, comiesięczne deklaracje ZUS
  • przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B)
  • przygotowanie rocznej deklaracji PIT-4R
 • Oferta 3 Zdjęcie

  Doradztwo

  • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
  • doradztwo w kwestii optymalizacji podatkowej
  • bieżąca informacja o zagrożeniach i korzyściach wynikających z przepisów i specyfiki działalności

  Księgowość online

  • wszystkie usługi księgowe, oferowane przez nasze biuro rachunkowe, realizujemy również online
Certyfikat 1

Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów

Certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jest:

 • potwierdzeniem znajomości obowiązującego prawa podatkowego
 • gwarancją kwalifikacji zawodowych w zakresie księgowości

Pobierz

Certyfikat 2

Certyfikat "Rzetelne Biuro Rachunkowe"

Certyfikat i prawo do posługiwania się nim, otrzymują Biura Rachunkowe, które spełniają poniższe kryteria:

 • Licencja Ministra Finansów/Wpis na listę KIDP/Rejestr Biegłych Rewidentów
 • ubezpieczenie OC na prowadzenie usług księgowych
 • brak zaległości finansowych
 • nienaganna opinia (weryfikowana na podstawie otrzymywanych opinii przez CIK)
 • praca na licencjonowanych programach księgowych
 • minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu usług księgowych

Pobierz

Certyfikat 2

Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 • Wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 • "Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości" jest zestawieniem zasad i wartości etyczno-moralnych oraz profesjonalnych, jakie powinny cechować osoby zawodowo zajmujące się rachunkowością,a także postaw i zachowań oczekiwanych od osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

Pobierz

Przydatne linki

www.mf.gov.pl - Ministerstwo Finansów

www.finanse.mf.gov.pl - wszystko o podatkach, formularze itp.

www.zus.gov.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Program Płatnik

www.stat.gov.pl - Główny Urząd Statystyczny

www.parp.gov.pl - Fundusze unijne

www.europa.eu - akty prawne Unii Europejskiej

akty prawne Unii Europejskiej - akty prawne Unii Europejskiej

www.bip.krakow.pl - UMK, Punkt Obsługi Przedsiębioircy

www.krakow.oip.pl - www.krakow.oip.pl

www.podatki.biz - o podatkach

www.pit.pl - o podatku dochodowym

www.vat.pl - o podatku VAT

www.nbp.pl - kursy walut (zakładka "statystyka i sprawozdawczość – kursy")

www.egospodarka.pl - informacje o polskiej gospodarce

mapa.targeo.pl - mapa Polski

www.openoffice.org - darmowy pakiet biurowy. Można go stosować legalnie bez żadnych opłat w domach, firmach, urzędach i szkołachCena usługi uzależniona jest od ilości księgowanych dokumentów, ilości pracowników oraz usług dodatkowych. Dokument księgowy to każdy dokument potrzebny do rozliczenia podatku (np. faktura, rachunek, polecenie księgowania, różnica kursowa).

Rozliczenie z działalności w cenie abonamentu

Podane ceny są w wartości netto w PLN, do który należy doliczyć podatek VAT 23%Sprawdź ceny naszych usług

 • Każdy abonament obejmuje:
 • prowadzenie zapisów w KPIR i KH
 • wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzenie i wysyłka deklaracji VAT oraz JPK
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczenia ZUS właściciela i wspólników
 • sporządzanie pism do US i wyjaśnianie spraw
 • sporządzenie rozliczenia rocznego o osiągniętych przychodach z JDG
 • Kadry
 • 40 zł / obsługa kadrowo-płacowa pracownika
 • 30 zł / obsługa kadrowo-płacowa umowy zlecenie
 • 15 zł / obsługa kadrowo-płacowa umowy o dzieło
 • 30 zł / sporządzanie informacji PIT-11, PIT-40,PIT-4R, PIT-8C i inne osobowe
Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.


Informacje ogólne

Biuro Rachunkowe Anna Szumigalska (zwane dalej Biuro) prowadzi i administruje serwisem internetowym pod adresem www.aniafinanse.pl, udostępnianym osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownikom Serwisu). W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkowników Serwisu, Biuro prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem koszytania z serwisu.

Odpowiedzialność

Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny, Biuro nie udziela żadnej gwarancji co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz prywatności informacji dla określonych działań użytkowników Serwisu. Biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu, a w szczgólności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik Serwisu. Biuru przysługuje prawo zmiany wszelkich informacji umieszczonych w Serwisie, w wybranym przez Biuro terminie, bez koniecznosci uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.

Prawa autorskie

Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach okrewnych (tekst jedn. Dz.U z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póżn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 roku Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.).

Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. Dozwolonego Użytku Użytkownika Serwisu tj. wyłacznie w celu prywatnym i niekomercynjnym, pod warunkiem nienaruszania jaichkolwiek praw wynikającyjh z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Biurem.

Ochrona prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w serwisie lub przetwarzane w zwiazku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Uzytkowników serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. Z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Przetwarzanie danych

W związku z prowadzeniem serwisu Biuro zbiera i przetwarza nastepujące dane osobowe Użytkowników Serwisu:
 • Dane teleadresowe i adresy e-mail przesyłane do Biura poprzez użytkowników serwisu.

  Biuro umieszcza te dane na liście mailingowej Biura i przetwarza w celu odpowiedzi na pytania użytkowników oraz przesłania informacji o usługach biura. Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do Biura, Biuro uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku podania przez Użytkownika Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych. Każda osoba której dane dotyczą ma prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub organiczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Zakres udostępniania i wykorzystywania danych

  Biuro nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, chyba że:
 • za zgodą podmiotu danych,
 • wymagają tego przepisy prawa,
 • dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
 • jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów biura, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą.

  Biuro zastrzega sobie prawo do powierzenia danych Użytkowników Serwisu w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracujacym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu:
 • monitorowania ruchu w serwisie,
 • monitorowania oglądalności serwisu
 • Kontakt

  W przypadku pytań Użytkowników Serwisu dotyczących warunków krzystania z Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@aniafinanse.pl

  Polityka cookie

  Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies).

  Rodzaje cookies:
 • Cookies administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Usługodawcę, za pośrednictwem Strony.
 • Cookies zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy.
 • Cookies sesyjne - są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.
 • Cookies trwałe - są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

  Cookies administratora są wykorzystywane w następujących celach:
 • Rozpoznania urządzenia oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Serwisu dostosowanej do indywidualnych potrzeb.
 • Optymalizacji korzystania z Serwisu i Aplikacji przez Użytkownika - w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta się z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu i Aplikacji. Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:
 • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.
 • Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com


 • Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.